Методологія

Прозорість регіонів України

Збір даних

Рейтинг прозорості 22 обласних рад* в Україні ґрунтується на даних, отриманих із наступних джерел:

  • Відповіді на опитувальник, направлений МЦПД до 22 обласних рад. Кожен опитувальник містив 16 запитань.
  • Відповіді на запити на інформацію, направлені МЦПД неофіційно – через третю особу («запит таємного клієнта»). Запити були спрямовані на виявлення реакції обласних рад на запити від пересічних громадян.
  • Інформація у відкритому доступі на офіційних сайтах обласних рад.
  • Інформація з профілів обласних рад у соціальній мережі Facebook.

* Оцінювались 22 обласні ради, за винятком тимчасово окупованих територій. Дві області (Донецька і Луганська) були виключені з рейтингу через відмінності в компетенції звичайних обласних рад та спеціальних військово-цивільних адміністрацій, введених у Донецькій і Луганській областях Президентом України у зв'язку з антитерористичною операцією на територіях областей. Ці адміністрації частково взяли на себе функції місцевого самоврядування і виконавчої влади.

Сфери прозорості і показники

В рамках підготовки рейтингу було розроблено 67 показників у 9 основних сферах, які відображають ситуацію щодо транспарентності обласних рад. Найбільш важливими сферами визначено інформаційну політику, складання бюджету, участь громадян, а також професійну етику та конфлікт інтересів. Максимальна оцінка обласної ради з 9 сфер становить 100 балів.

Моніторинг прозорості здійснювався протягом квітня-травня 2017 року.

  Сфера транспарентності Значення %
I.Інформаційна політика22%
II.Складання бюджету15%
III.Державні закупівлі12%
IV.Розпорядження майном11%
V.Соціальні послуги3%
VI.Кадрова політика7%
VII.Професійна етика та конфлікт інтересів13%
VIII.Участь громадян13%
IX.Медіа4%

Рейтинг та оцінка

Загальний рейтинг може варіюватись від 0 % (найгірший результат) до 100 % (найкращий результат). Для зручності рівень прозорості всіх 22 обласних рад був оцінений за наступною шкалою:

Оцінка %
A+80-100
A75-79
A-70-74
B+65-69
B60-64
B-55-59
C+50-54
C45-49
C-40-44
D+35-39
D30-34
D-25-29
E+20-24
E15-19
E-10-14
F0-9

Прозорість 50 найбільших міст України

Збір даних

Рейтинг прозорості 50 найбільших муніципалітетів* в Україні ґрунтується на даних, отриманих із наступних джерел:

  • Відповіді на опитувальник, направлений МЦПД до 50 міських рад. Кожен опитувальник містив 23 питання.
  • Відповіді на запити на інформацію, направлені МЦПД неофіційно – через третю особу («запит таємного клієнта»). Кожен запит містив три питання і був спрямований на виявлення реакції міських рад на запити від пересічних громадян.
  • Інформація у відкритому доступі на офіційних сайтах міських рад.

* Міські ради були відібрані для рейтингу за принципом найбільшої чисельності населення відповідних міст, з виключенням міст, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Дані про чисельність населення офіційно опубліковані Державною службою статистики України станом на 1 січня 2016 року.

Сфери прозорості і показники

Дослідження з визначення антикорупційних пріоритетів в українських органах місцевого самоврядування, проведене в липні 2016 року, допомогло нам виокремити 77 показників у 9 основних сферах, які відображають ситуацію щодо транспарентності міських рад. Найбільш важливими сферами визначено інформаційну політику, адміністративні, комунальні та соціальні послуги, а також складання бюджету. Максимальна оцінка міської ради з 9 сфер становить 100 балів.

Моніторинг прозорості здійснювався протягом листопада-грудня 2016 року.

  Сфера транспарентності Значення %
I.Інформаційна політика15%
II.Розпорядження майном територіальної громади12%
III.Землекористування та будівельна політика6%
IV.Державні закупівлі12%
V.Складання бюджету14%
VI.Адміністративні, комунальні та соціальні послуги15%
VII.Професійна етика та конфлікт інтересів9%
VIII.Кадрова політика5%
IX.Участь громадян12%

Рейтинг та оцінка

Загальний рейтинг може варіюватись від 0 % (найгірший результат) до 100 % (найкращий результат). Для зручності рівень прозорості всіх 50 міських рад був оцінений за наступною шкалою:

Оцінка %
A+80-100
A75-79
A-70-74
B+65-69
B60-64
B-55-59
C+50-54
C45-49
C-40-44
D+35-39
D30-34
D-25-29
E+20-24
E15-19
E-10-14
F0-9

Основною метою проекту є надання громадськості відповідних даних щодо прозорості міських та регіональних органів влади в 2016 році на основі дослідження серед представників міст та регіонів. Ми вважаємо, що підвищення рівня поінформованості про ці дані підвищить прозорість окремих органів місцевого самоврядування, адже мери будуть керуватися ними.

Портал був створений в рамках проекту «Транспарентність, фінансове здоров’я та конкурентоспроможність муніципалітетів», що реалізується за фінансової підтримки Офіційної Допомоги з метою розвитку від Словацької Республіки (SlovakAid) і Посольство Сполучених Штатів Америки. Управління проектом здійснюється словацькою недержавною неприбутковою організацією INEKO і українським аналітичним центром МЦПД. ІNEKO та МЦПД не несуть відповідальності за повну функціональність порталів, створених INEKO, МЦПД або третіми сторонами, а також за точність даних, що представлені на створених порталах.